Jacobus Koelman (1633 - 1695)

Bovenstaand tekst luidt als volgt:
Jacobus Koelman. Lib.Art.Magister et PhilosophiŠ Doctor. Wettig leeraar der Gemeinte van Sluys in Vlaanderen

Dit 's KOELMAN, die Godts Wet en 't Groot GENA┬ VERBONDT
Aan 't Volk . . .1 voordroegh, zeer duydlyk, net gesondt
En dus veel zielen vong, en noch met 't Woordt en Leven
Aan Neerlandt krachtig wyst, hoe Christus aan te kleven


Jacobus Koelman

Leefde van - tot: 1633 - 1695
Geboren te:
Overleden te:
Beroemd om de werken:

Jacobus Koelman was ambassadepredikant in Kopenhagen en Brussel en predikant te Sluis.

1 Het woord wat hier stond kon ik niet ontcijferen. Als iemand dit portret ook heeft, en u kan wel vatten wat daar staat, dan graag uw reactie op rasteenbergen@kliksafe.nl. Bij voorbaat dank.