Petrus Broes (1726-1797)
Petrus Broes

Leefde van - tot: 1726 - 1797
Geboren te: Amsterdam1
Overleden te:
Beroemd om de werken: De peinzende Christen

1 De geboorteplaats van P. Broes is op te maken uit zijn overdenking 'Overstrooming!', alwaar hij schrijft: "Amsterdam! daar mijne wieg gestaan heeft, ik ben benauwd om uwen wil! --- Geboortestad! Gij zijt de zetel van Nederlands ongeloof en losbandigheden!