Aansporing tot gebed

Weet, dat zonder gebed in uw gezin, uw gezin vervloekt is; dat zonder gebed in uw werk, uw werk vervloekt is; dat zonder gebed voor uw eigen ziel, de vloek van God op uw ziel rust. Hebt u geen tijd tot het gebed, dan: zoek tijd, vind tijd, maak tijd. Wij smeken u, arme, arme zondaar: maak tijd!
Bid, of gij zijt verloren. Bid, of gij zijt eeuwig verdoemd. Bid, of de toorn Gods zal u verteren in eeuwigheid in de poel des vuurs. Zoek tijd, vind tijd, maak tijd voor het gebed. Ontwoeker tijd aan uw werk, aan uw genoegen, ja ontsteel tijd aan uw slaap. Gij moet bidden of een verschrikkelijke en bijzondere soort van hel wacht u en een zwaarder straf dan al de anderen, zo gij biddeloos sterft.

Octavius Winslow