Gehoorzaamheid

Het motto van vandaag is:
Stel je kind tevre.
Zeg niet zomaar ja,
Zeg niet zomaar nee.

Vertel je kind waarm,
Wannr en wt en he,
En wordt vooral niet boos,
Geef liever maar wat toe.

Mag ik dan niets meer eisen,
Moet lles uitgelegd,
Heb ik alleen maar plichten,
Mijn kind alleen maar recht?

Hoe zal mijn kind dan leren
Gehoorzamen aan God,
Die zonder redeneren
Eist volgens Zijn gebod?

Annelies Tanis - v.d. Weelde