Met vakantie

Mijn geliefde jonge vrienden.

Ik word op vele wijzen er aan herinnerd dat de vakantietijd is aangevangen en n van deze herinneringen wordt veroorzaakt door een tweetal feiten. Het eerste feit is de afwezigheid van sommige van mijn jonge vrienden op de zondag in onze gewone diensten en dat geeft aanleiding tot de vraag: "Waar is die en die?". En het onmiddellijke antwoord luidt: "Weg met vakantie". Ik ben dankbaar dat ik van velen kan zeggen dat, wanneer zij hun gebruikelijke plaats niet innemen, de reden hiervan onveranderlijk ligt in f ziekte, f afwezigheid van huis. Het tweede feit is dat ik enige vreemdelingen in de kerkbanken verneem en dat betekent dat sommige vrienden zijn gekomen om hun vakantie in Brighton door te brengen en zij hebben de kapel opgezocht die zij wensen te bezoeken. Ik herinner mij een vrouw die mij ooit vertelde dat, voor haar eerste bezoek aan de stad, zij van tevoren naar de kapel was geweest, teneinde diens exacte plaats te weten en de tijden van de diensten, om zo daarin gereed te zijn voor de zondag.
Nu denk ik dat jullie al wel hebben geraden waarom ik dit zoal aan jullie schrijf. Jullie, mijn beste jonge vrienden, die in verschillende delen van het land wonen, zijn wellicht al begonnen aan je zomervakantie en anderen zullen op hun beurt volgen. Wat ik jullie op het hart wil drukken is dit: Alvorens je besluit ergens naar toe te gaan, denk aan de zondagen en wees er zeker van dat de schone omgeving waarvan je hoopt te gaan genieten, de verandering van lucht en van gezelschap waar je naar uitziet, tevens voorziening zal bevatten voor de dag des Heeren. Ga daar heen waar je weet dat er een kapel is waar de waarheid wordt gepredikt en zodra je jezelf daarvan hebt vergewist, voordat je een beslissing neemt aangaande waar naar toe te gaan, wees dan in die plaats der eredienst, zoals thuis op zondag. Laten jullie zondagen wl worden doorgebracht en de andere zes dagen van de week zullen in elke zin zoveel te nuttiger voor je zijn. Ik bid dat je gehele vakantie met recht mag worden doorgebracht, zoals ik wens dat al onze dagen mogen zijn, in de vreze des Heeren en dan weet ik dat je smaak en voorkeur recht zal worden geleid. Jullie zullen dat plezier vermijden dat geen goed met zich meebrengt, die vrienden die je op het verkeerde pad voeren en die boeken die schadelijk zijn. In plaats daarvan zul je het hoogste, het zuiverste en het beste zoeken en je zult van je vakantie terugkeren, door Gods zegen, sterker en gezonder op elke wijze.
Jullie hebben mijn beste wensen ten allen tijde en je hebt ze nu. Moge God jullie allen zegenen terwijl je op vakantie bent en jullie allen weer in veiligheid thuisbrengen en tot je gewone plaats in de kapel!

Jullie toegenegen vriend,
J.K. Popham.

Brighton, juli 1924

(Uit: Het gekrookte riet, 9e jaargang, nr. 15; 27 juli 1990; pag. 184).James Kidwell Popham leefde van 1847-1937 en was 55 jaar predikant bij de Strict Bapstists in de Galeed Chapel te Brighton in Engeland. Van 1905-1937 was hij tevens redacteur van hun bekende kerkblad "The Gospel Standard". Naast het verkondigen van het Evangelie was hij ook een begaafd schrijver.