Ds. Jesaias Hillenius (1700-1759) haalt diverse citaten aan met betrekking tot de kracht van het gebed

De gebeden hebben een zeker alvermogen, zei Luther (1483-1546).

God Zelf, Die door geen geweld tegen Hem kan overweldigd worden, wordt door de gebeden overwonnen, zegt HiŽronymus ((331 of) 347-419 of 420).

Daar is niets sterker dan een biddend mens, zegt Chrysostomus (ca. 345-407), de smekingen en gebeden overwinnen de onoverwinlijke God.

En Tertullianus (ca. 160-ca. 230) zegt: Wij bidden, wij kloppen aan de hemel, en wij dwingen God verhoring af.

Wij komen tezamen voor God, zegt Tertullianus, opdat wij als een neergeslagen leger, Hem met onze gebeden en begeerten belegeren, een geweld dat God aangenaam is, en zeer behaagt.


Uit: 'Een zielszucht tot God om Zijn zegen over het werk der bediening in de Nieuwe Kerk van Dragten', plechtig ingewijd de 10e november 1743, door een leerrede over 1 Koningen 8:30, blz. 43.
(1 Kon. 8:30: "Hoor dan naar de smeking van Uw knecht en van Uw volk IsraŽl, die in deze plaats zullen bidden; en Gij, hoor in de plaats Uwer woning, in den hemel, ja, hoor en vergeef".