Een vreemde strijd

'n Zekere oude, oude man, het is heel lang geleden!
Zei rake dingen tot zijn vriend, zeer leerzaam ook voor heden.

Hij sprak: "'k Ben elke avond moe, 'k moet overdag zo strijden".
"Dan ben je", sprak die beste vriend, toch niet te benijden.
Vertel mij er toch eens iets van, ik kan van jou nog leren.
Mij schijnt die strijd van elken dag toch niet zo erg te deren".

"Twee valken moeten er getemd, dat zijn mijn beide ogen.
Ze zien naar de verkeerde kant, dat kan God nooit gedogen.
Ze kijken altijd van Hem af; de wereld lokt zo aan.
Dus moet ik deze valken wel gedurig temmen gaan.

Twee hazen lopen gaarne weg, en dat mag niet gebeuren,
Want anders weet ik dit weer wel een hele poos te betreuren.
Het zijn mijn beide voeten die op 't pad der zonde gaan.
En aan hun wensen wordt door mij maar al te graag voldaan.

Twee gieren zijn mij elken dag wel tot een zwaren last.
Mijn handen houden, o zo graag, het kwade stevig vast.
De wereld lokt mij altijd weer; ik grijp er gaarne naar.
Twee gieren heb ik bij me hoor, dat komt wel openbaar.

Een slang veroorzaakt mij veel last; hoe houd ik die in toom?
Het is mijn tong, die 't kwade spreekt, al heb 'k de naam van vroom.
Die slang is listiger dan ooit; 'k wil zo graag anders zijn.
Mijn taal past mij gedurig niet, mijn hart is vaak onrein.

En daarom moet ik deze leeuw ook alle dagen temmen.
Als 't beest niet aan de ketting ligt, dan is hij niet te remmen.
Dan lig ik onder in de strijd, dan is het alles duister.
O, wee mij, als ik deze leeuw niet alle dagen kluister.

En dan heb ik een zieke man die 'k dagelijks moet verplegen.
Dat is mijn eigen lichaam en 't is daar zo mee gelegen:
Het maakt me moe en afgemat; ik ben zo moe bij tijden".
"Mijn vriend", zo sprak de ander weer, "toch zijt ge te benijden.

Zo velen gaan het leven door die deze strijd niet kennen,
En die zich ook op deze wijs dus nooit aan God gewennen.
Zo luchtig gaan ze 't leven door, maar als ze straks gaan sterven,
Dan zullen ze toch zonder strijd geen Kanašn beŽrven".


De dichter hiervan is mij onbekend.