De vader en moeder van de dood

De oudvader Augustinus bad tijdens zijn ziekte: 'O Heere, Gij hebt de dood niet geschapen, zo bid ik U dan, laat toch niet toe, dat wat Gij niet gemaakt hebt, zou heersen over hetgeen Gij gemaakt hebt'.

Dionysius Spranckhuysen weidt hier als volgt over uit:
O wonderlijke zaak, zult u zeggen, o onbegrijpelijke verborgenheid. Heeft God de dood niet geschapen? Heeft noch de zon aan de hemel, noch het zout op de aarde de dood voortgebracht? Heeft ook zelfs de natuur de dood zijn oorsprong niet gegeven? Gewis, zo moet de dood al een heel vreemd gebroedsel en gedrocht wezen. Alstublieft, help ons eens uit de droom en laat ons weten wie de vader en wie de moeder is van dit vreemde monster.
Luister, wij zullen het u met korte woorden bekend maken. De dood heeft de duivel tot een vader en de zonde tot een moeder. Zo zult u leren verstaan wat de dood betekent en vanwaar haar oorsprong is. Ik zeg nogmaals: De vader van de dood is de duivel en de moeder van de dood is de zonde.
Denk u eens in wat een angstwekkend kuiken de dood moet zijn, die door zo'n haan en hen is voortgebracht.

Uit: 'Sions Troostfontein', door Dionysius Spranckhuysen, blz. 63; uitgegeven door stichting 'Uit Bethlehems Bornput'.