Onderstaand gedicht wordt nogal eens voorin een Bijbel(tje) geplakt indien dit als geschenk gegeven wordt.

In eenen Bijbel

By t openslaan van t Boek der boeken
gedenk, o Christen! dag aan dag,
dat wie dat Woord wil onderzoeken,
geen eigen licht vertrouwen mag.
Geen menschenwijsheid zou hier baten,
geen vlijtige arbeid hier volstaan;
alle eigenwijsheid dient verlaten
een ander oog moet opengaan.
Voor dat gen u dan begeeft tot lezen,
val, Christen! val uw God te voet!
en dat een heilig, heilzaam vreezen
zich meester maak van uw gemoed!
Vraag, eer gy verder gaat, een zegen!
Vraag oogen, ooren en een hart!
En Jesus-zelve kome u tegen
in dit Zijn woord by vreugd en smart.

1835
Isac da Costa (1798-1860)