John Arrowsmith schrijft over het betrekkelijke van al het aardse:

O, bedrieglijke wereld.
  • Schrijf boven uw scholen: "Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid". (Jer. 9:23a)
  • Schrijf boven alle hofpoorten: "De sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid". (Jer. 9:23b)
  • Schrijf boven uw banken en ruilhandel: "Een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom". (Jer. 9:23c)
  • Schrijf op uw spiegels: "De schoonheid is ijdelheid". (Spr. 31:30)
  • Schrijf op de binnenplaats waar uw geschut staat: "God heeft geen lust aan de sterkte des paards" (Ps. 147:10)
  • Schrijf op de deuren van uw herbergen: "De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn". (Spr. 20:1)
  • Schrijf op uw klerenkasten: "Waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen". (Matth. 6:19)
  • Schrijf op de huizen waar feestmalen zijn: "IJdelheid".

Uit: 'Strijdt om in te gaan' van Isaac Ambrosius, welke deze woorden van Arrowsmith aanhaalt.